fbpx

ฟันยื่น ฟันเหยินแก้ได้ด้วยการจัดฟัน เลือกจัดฟันที่ไหนดีปี 2023

Share:

เมื่อโลกปัจจุบันเดินทางมาสู่ยุคที่การแพทย์มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น หากเราสังเกตจะพบว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างรุ่น Gen z นั้นมีฟันที่สวงามเป็นระเบียบ ส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่เพราะเกิดมาแล้วเป็นเช่นนั้นเลย แต่เป็นเพราะพวกเขาได้รับการดูเรื่องช่องปากและฟันจากการหาได้ว่าจัดฟันคลินิกไหนดี มาตั้งแต่เริ่มมีอาการฟันยื่นฟันเหยิน สำหรับใครที่กำลังตามหาสถาบันทันตกรรมที่ดี หรืออยากทราบข้อมูลว่าจัดฟันที่ไหนดี ต้องไม่พลาดอ่านบทความของเรา

 

PLUS Dental

Smile and co dental clinic

Siam Family dental

COSdent by SLC

Care dental clinic

Smilesignature

I dentist clinic

มีการจัดฟันแบบใดบ้าง

จัดฟัน 4 รูปแบบ ได้แก่ แบบโลหะ แบบเซรามิก แบบดามอน และแบบใส

จัดฟันแบบใส Invisalign กับรากฟันเทียม จัดฟันแบบดามอน โดยทรงนิยมประจำคลินิกคือ แบบโลหะ

จัดฟันพรีเมี่ยม DAMON แท้จริงอเมริกา จัดฟันใส invisalign, Metal, Ceramic

จัดฟันโลหะธรรมดา จัดฟันแบบดามอน จัดฟันแบบใสหรือไม่ติดเครื่องมือ ที่แบ่งย่อยเป็นการจัดฟันใสด้วยเครื่องมือถอดได้ หรือจัดฟันใส (Clear Aligner) และการจัดฟันใสอินวิสไลน์ด้วยเครื่องมือถอดได้

จัดฟันใส Invisalign จัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ จัดฟันดามอน และจัดฟันแบบโลหะ

จัดฟันทั้งแบบโลหะ จัดฟันเซรามิก จัดฟันดามอน และจัดฟันใส Invisalign

จัดฟันแบบใส ด้วยเครืองสแกนฟัน iTero ระบบ Digital 3D

ราคาเริ่มต้น

900 บาท

39,000 บาท

25,000 บาท

7,999 บาท

9,000 บาท

2,000 บาท

38,000 บาท

มีแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน

อาทิ ทพ.ณัฐวุฒิ พารักษ์

อาทิ ทพ.ธนพล อริยะนันทกะ ทพญ. ณัฐนันท์ รุจีรไพบูลย์

อาทิ รศ.ทพ.ดร.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ อาจารย์ภาควิชาจัดฟัน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาทิ ทพ. ภาคภูมิ อุดมสังวรวรกุล หมอบูม ท.14635 Dental General Practice

อาทิ Prosthodontics ทพ. สันติราช เกียรติเวชสุนทร ท.11826

อาทิ ทันตแพทย์หญิง ปิยะธิดา จิตตานันท์

อาทิ  D.D.S. Wadakarn Chaiphinit (คุณหมอแอน)

สะอาด ปลอดภัย ได้มาตราฐาน

ได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์หมอด้านจัดฟัน มากกว่า 50,000 เคส

ได้มาตรฐานสากล

มาตรฐานรับรองโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ทีมทันตแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ

รับรองมาตรฐานได้จากการมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ

เครื่องสแกนฟัน iTero ระบบ Digital 3D ทำให้ได้มาตรฐานเห็นผลลัพธ์ที่แม่นยำ

สาขาทั้งหมด

13

1

1

3

1

8

3

จองคิวหมอ

ปัญหาฟันแบบใดบ้างที่ควรจัดฟัน

ปัญหาฟันแบบใดบ้างที่ควรจัดฟัน

           ปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับช่องปากและฟันนั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ซึ่งแต่จะแบบก็อาจจะเกิดมาจากเรื่องของช่วงวัยร่วมด้วย สำหรับปัญหาเกี่ยวกับฟันที่ทันตแพทย์พบและแนะนำว่าควรที่จะจัดฟันคือปัญหาดังต่อไปนี้

ฟันยื่น

          สังเกตจะพบว่าฟันบนของตัวเองยื่นมาด้านหน้ามากเกินพอดี ซึ่งมักจะมีสาเหตุมาจากปัญหาการเรียงตัวของฟันและแนวกราม สำหรับปัญหาของลักษณะฟันเช่นนี้นอกจากเรื่องของความสวยงามแล้วการที่ฟันหน้ายื่นอาจส่งผลกระทบทำให้กัดกระทบเหงือกจนเกิดเป็นแผลได้

ฟันห่าง

          สังเกตจะพบว่าฟันจะมีช่องว่างระหว่างฟันที่เกิดจากการที่ฟันขึ้นมาไม่เต็มหรืออาจเกิดจากการที่ฟันหลุดออกไป ในกรณีเช่นนี้ถ้ายังปล่อยให้ฟันหลอหรือฟันมีรู จะส่งผลทำให้ฟันซี่ข้างๆ โน้มจนเอียงเข้าไปในช่องว่างที่ว่าได้มากขึ้น

ฟันซ้อน

          สังเกตจะพบว่าฟันที่ขึ้นมากมีมากจนเกิดการเกทับกัน โดยอีกรูปแบบที่ส่งผลทำให้ฟันมีปัญหาคือการที่ฟันเบียดกันจนแย่งพื้นที่กัน กรณีเช่นนี้จำเป็นจะต้องถอนซี่ที่เป็นส่วนเกินออกไป แล้วจึงจัดฟันใหม่ให้ทุกซี่เข้าที่

ฟันคร่อม

          สังเกตได้จากการที่เมื่อขบฟันบนกับฟันล่างจะไม่พอดีกัน โดยฟันจะอยู่ในรูปแบบไขว้สลับกันไปมา ไม่สม่ำเสมอ ส่งผลทำให้ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่

ฟันสบเปิด

         สังเกตว่าเมื่อขบฟันลงแล้วมีช่องว่างระหว่างฟันบนและฟันล่างมากไปหรือไม่ เพราะมันอาจจะทำให้ฟันดูไม่สวยงาม อาจจะต้องจัดระเบียบฟันเพื่อแก้ไขให้ช่องว่างที่ว่านี้ลดลง

ฟันกัดเบี้ยว

          สังเกตได้จากจุดศูนย์กลางของฟันด้านบนจะไม่ตรงกับด้านล่าง และส่งผลต่อการบดเคี้ยวอาหารทำให้ฟันไม่สามารถทำหน้าที่เคี้ยวอาหารได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

เมื่อมีปัญหาสุขภาพช่องปาก แล้วไม่จัดฟันจะเป็นอย่างไร

เมื่อมีปัญหาสุขภาพช่องปาก แล้วไม่จัดฟันจะเป็นอย่างไร

         แต่เดิมคนส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้มองว่าปัญหาฟันเหยินเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องรีบแก้ไขนัก แต่ในความเป็นจริงแล้วปัญหาฟันเหยินส่งผลทำให้สุขภาพช่องปากแย่ลง และหากยังรั้นไม่ไปทำการจัดฟันจะส่งผลกระทบที่ทำให้ใบหน้าผิดปกติได้ เช่น หน้าสั้น หน้าอูม หน้ากว้าง มีร่องขึ้นมาใต้คาง ทำให้การยิ้มไม่มั่นใจพราะยิ้มแล้วเห็นเหงือก ตลอดจนเกิดปัญหาดังต่อไปนี้

มีปัญหาด้านการเคี้ยวอาหาร

          ซึ่งฟันเหยินจะส่งผลกระทบทำให้ฟันเกิดการเสียดสีกันมากกว่าปกติ ทำให้รู้สึกเจ็บปวดขณะเคี้ยวอาหาร

พูดไม่ชัด

          เมื่อฟันเหยินการออกเสียงพยัญชนะออกมาเป็นคำต่างๆ อาจทำได้ไม่ชัดเจน เช่น การออกเสียงตัวอักษร ฟ ม บ ว พ หรือ ส ทั้งนี้เพราะฟันบนจะยื่นออกมามากกว่าปกติทำให้ไปกระทบกับริมฝีปากจนออกเสียงได้ไม่ชัดนั่นเอง

มีอาการปวดกราม

          เนื่องจากภาวะฟันเหยินเป็นความผิดปกติในส่วนของขากรรไกร ทำให้รู้สึกเจ็บปวดได้ตั้งแต่กราม ใบหน้าบริเวณหูด้านในและนอก ซึ่งอาการมักจะเกิดขึ้นมาเป็นประจำ

ฟันผุ

          จนไปทำให้ชั้นเคลือบฟันซึ่งเป็นสารที่จะอยู่ส่วนนอกสุดของฟัน แม้จะแข็งแรงมากก็สึกกร่อนออกไปได้ไว จนส่งผลกระทบไปสู่การเกิดปัญหาฟันผุ ตลอดจนมีอาการเสียวฟันร่วมด้วย

โรคเหงือก

          เป็นภาวะแทรกซ้อนจากฟันเหยิน เนื่องจากเมื่อฟันเหยินแล้วการที่ฟันไปกระทบกับส่วนของเนื้อเยื่อบริเวณเหงือกบ่อยๆ ก็อาจทำให้เป็นโรคเหงือกได้ โดยเฉพาะคนที่มีลักษณะของฟันแบบฟันบนคร่อมฟันล่างมากกว่าปกติ จะส่งผลทำให้ฟันล่างไปกระทบส่วนของเหงือกด้านบนจนเกิดอาการเหงือกอักเสบ เหงือกบวม ไปจนถึงเลือดออกตามไรฟันได้

 

การจัดฟันคืออะไร มีทั้งหมดกี่แบบ

การจัดฟันคืออะไร มีทั้งหมดกี่แบบ

          การจัดฟันคือหนึ่งวิธีแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก เพื่อแก้ไขให้ได้ฟันที่เดิมเรียงสะเปะสะปะ ฟันซ้อนเก ไม่สบกัน หรือมีช่องว่างสามารถปรับการเรียงตัวของขากรรไกรและฟันให้เข้ารูป โดยช่วยปรับโครงหน้าให้ได้รูปร่วมด้วย สำหรับการทำงานของการจัดฟัน เป็นการเพิ่มแรงกดไปที่ฟันเพื่อกระตุ้นให้มันขับไปในทิศทางที่เหมาะสมภายในช่องปาก ซึ่งการจัดฟันมีทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่

การจัดฟันแบบโลหะ

          การจัดฟันแบบโลหะ เป็นการจัดฟันชนิดโลหะทั่วไป ซึ่งอุปกรณ์ติดแน่นบนฟัน ข้อดีคือสามารถเลือกดีของยางได้หลอกหลายและค่าใช้จ่ายไม่แพง ข้อเสียคือ ทำความสะอาดได้ยากและจะต้องไปพบแพทย์ทุกเดือน เนื่องจากยางมีการเสื่อมของแรงเหมาะสำหรับเด็ก วัยรุ่น

การจัดฟันเซรามิก

          เป็นการจัดฟันที่ใช้วัสดุเซรามิกใส โดยจะมีทั้งแบบธรรม และแบบไม่ต้องใช้ยาง ทั้งนี้เพื่อเสริมบุคลิกภาพเมื่อต้องยิ้ม ข้อดีคือวัสดุแข็งแรง เซรามิกไม่ติดสีจากอาหาร ข้อเสียคือวัสดุค่อนข้างใหญ่ หากไม่ระวังแล้วไปกัดโดนจะเปราะแตกได้ง่าย เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีประวัติแพ้โลหะ หรือแพ้จำพวกนิเกิล

การจัดฟันแบบดามอน

          เป็นการจัดฟันที่ถูกพัฒนาขึ้นทำให้ไม่ต้องใช้ยางในการจัดฟัน ตัว Bracket มีบานสไลด์เปิดปิดในการยึดลวดให้อู่ในร่องของเหล็กดัดฟัน ข้อดีคือไม่ต้องมาเปลี่ยนยางทุกเดือน ฟันเคลื่อนตัวได้ไว ลดอาการเจ็บปวดจากการดัดฟัน ข้อเสียคือค่าใช้จ่ายสูงกว่าการจัดฟันปกติ จะต้องดูแลความสะอาดไม่ให้มีหินปูนเกาะเหล็กจัดฟัน เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีประวัติแพ้นิเกิล

การจัดฟันใส

          เป็นหนึ่งในรูปแบบการจัดฟันแบบใสที่กำลังได้รับความนิยม ข้อดีคือมองไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน สามารถถอดออกเมื่อต้องทานอาหารหรือทำความสะอาดฟัน ข้อเสียคือค่าใช้จ่ายสูงกว่าการจัดฟันปกติ เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีประวัติแพ้นิเกิล

 

จัดฟันที่ไหนดี ให้ฟันเรียงสวยงาม

การเลือกว่า จัดฟันที่ไหนดี นั้นควรพิจารณาเลือกจากปัจจัยหลักคือทันตแพทย์ คลินิกทันตกรรม และค่าใช้จ่าย สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า จัดฟันคลินิกไหนดี สามารถพิจารณาได้จาก 7 คลินิกที่เรานำมาฝากกัน ดังต่อไปนี้

1. PLUS Dental

PLUS Dental

มีการจัดฟันแบบใดบ้าง

จัดฟัน 4 รูปแบบ ได้แก่ แบบโลหะ แบบเซรามิก แบบดามอน และแบบใส

ราคาเริ่มต้น

900 บาท

มีแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน

อาทิ ทพ.ณัฐวุฒิ พารักษ์

สะอาด ปลอดภัย ได้มาตราฐาน

ได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์หมอด้านจัดฟัน มากกว่า 50,000 เคส

สาขาทั้งหมด

13 สาขา

จองคิวหมอ

          จุดเด่นคือ เก็บรายละเอียด ให้การรักษาในเชิงป้องกัน เพื่อให้ทุกคนได้รับบริการที่เท่าเทียม โดยให้บริการทันตกรรมทุกประเภท ทั้งรักษาและทำเพื่อความสวยงามไม่ว่าจะเป็นการจัดฟัน การทำวีเนียร์ จากทันตแพทย์เฉพาะทางที่มากประสบการณ์ อาทิ ทพ.ณัฐวุฒิ พารักษ์ ซึ่งทางคลินิกมีบริการจัดฟัน 4 รูปแบบ ได้แก่ แบบโลหะ แบบเซรามิก แบบดามอน และแบบใส โดยทรงนิยมประจำคลินิกคือ แบบโลหะ ราคาค่าใช้จ่ายเริ่มต้นโปรจัดฟันสุดคุ้ม จ่าย 900.- จนจบเคส สะอาดปลอดภัยการันตีได้จากจำนวนคนไข้ที่มีมากกว่า 40,000 คน ได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์หมอด้านจัดฟัน มากกว่า 50,000 เคส มีสาขาทั้งหมด 13 สาขา จองคิดหมอสามารถติดต่อ Customer Care ปรึกษาเบื้องต้น เลือกสาขาที่สะดวก หรือเข้าไปจองคิวได้ที่เว็บไซต์ได้เลย

ข้อดี

 • มีมากถึง 13 สาขาให้เลือกใช้บริการได้ตามสะดวก
 • มีแผนการรักษาที่ชัดเจน
 • ได้รับรีวิวว่าเปรียบเทียบราคากับที่อื่นราคาไม่แพง

ข้อเสีย

 • ไม่มีสาขาต่างจังหวัด

2. Smile and co dental clinic

Smile and co dental clinic

มีการจัดฟันแบบใดบ้าง

จัดฟันแบบใส Invisalign กับรากฟันเทียม จัดฟันแบบดามอน โดยทรงนิยมประจำคลินิกคือ แบบโลหะ

ราคาเริ่มต้น

39,000 บาท

มีแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน

อาทิ ทพ.ธนพล อริยะนันทกะ ทพญ. ณัฐนันท์ รุจีรไพบูลย์

สะอาด ปลอดภัย ได้มาตราฐาน

ได้มาตรฐานสากล

สาขาทั้งหมด

1 สาขา

จองคิวหมอ

          จุดเด่นคือมีทีมทันตแพทย์ที่มากประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาและมาจากสถาบันชั้นนำ อาทิ ทพ.ธนพล อริยะนันทกะ ทพญ. ณัฐนันท์ รุจีรไพบูลย์ ซึ่งทางคลินิกมีการพัฒนาเทคนิคด้านทันตกรรมแต่ละด้านเพื่อให้ได้รักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีระบบปลอดเชื้อสะอาดได้มาตรฐานสากล มีระบบเอ็กซเรย์ดิจิตอล โดยให้บริการทันตกรรมทุกรูปแบบ เช่น จัดฟันแบบใส Invisalign กับรากฟันเทียม จัดฟันแบบดามอน โดยทรงนิยมประจำคลินิกคือ แบบโลหะ ราคาค่าใช้จ่ายสำหรับจัดฟันเริ่มต้น 39,000 บาท ได้มาตรฐาน Global clinic ranked เป็น Top 10 Best dental clinic in Bangkok Top 10 Best dental clinic in Thailand และ Top 100 Best dental clinic in Asia มีสาขาเดียว

ข้อดี

 • มีรีวิวว่าคุณหมอให้คำแนะนำดี รักษาตรงตามอาการ มือเบา
 • คลินิกสะอาด
 • รักษาทางทันตกรรมทุกรูปแบบ

ข้อเสีย

 • มีสาขาเดียว
 • ไม่มีการอัปเดตข้อมูลบน Fanpage Facebook

3. Siam Family dental

Siam Family dental

มีการจัดฟันแบบใดบ้าง

จัดฟันพรีเมี่ยม DAMON แท้จริงอเมริกา จัดฟันใส invisalign, Metal, Ceramic

ราคาเริ่มต้น

25,000 บาท

มีแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน

อาทิ รศ.ทพ.ดร.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ อาจารย์ภาควิชาจัดฟัน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สะอาด ปลอดภัย ได้มาตราฐาน

มาตรฐานรับรองโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

สาขาทั้งหมด

1 สาขา

จองคิวหมอ

          จุดเด่นคือมีทีมทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  อาทิ รศ.ทพ.ดร.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ อาจารย์ภาควิชาจัดฟัน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 23 ปี ซึ่งทางคลินิกใช้เครื่องสแกนฟัน 3 มิติ ด้วยเครื่อง iTero เพื่อออกแบบวัสดุ โดยมีบริการจัดฟันพรีเมี่ยม DAMON แท้จริงอเมริกา จัดฟันใส invisalign, Metal, Ceramic และทันตกรรมอื่นๆ ราคาค่าใช้จ่ายสำหรับจัดฟันเริ่มต้น 25,000 บาท ได้มาตรฐานรับรองโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย มีสาขาเดียว ที่สยามสแควร์ ซอย 3

ข้อดี

 • จัดโปรโมชั่นอยู่เสมอ เช่น โปรจดฟันใส 12.12
 • การันตีทุกเคสจัดโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง
 • มีแพทย์เฉพาะทางจัดฟันประสบการณ์กว่า 20 ปี

ข้อเสีย

 • มีเพียงสาขาเดียว

4. COSdent by SLC

COSdent by SLC

มีการจัดฟันแบบใดบ้าง

จัดฟันโลหะธรรมดา จัดฟันแบบดามอน จัดฟันแบบใสหรือไม่ติดเครื่องมือ ที่แบ่งย่อยเป็นการจัดฟันใสด้วยเครื่องมือถอดได้ หรือจัดฟันใส (Clear Aligner) และการจัดฟันใสอินวิสไลน์ด้วยเครื่องมือถอดได้

ราคาเริ่มต้น

7,999 บาท

มีแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน

อาทิ ทพ. ภาคภูมิ อุดมสังวรวรกุล หมอบูม ท.14635 Dental General Practice

สะอาด ปลอดภัย ได้มาตราฐาน

ทีมทันตแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ

สาขาทั้งหมด

3 สาขา

จองคิวหมอ

          จุดเด่นคือมีรีวิวทำฟันสวยจากเหล่าศิลปินมากมาย โดยทีมทันตแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ ในเรื่องของความชำนาญเฉพาะทาง อาทิ ทพ. ภาคภูมิ อุดมสังวรวรกุล หมอบูม ท.14635 Dental General Practice ซึ่งทางคลินิกดูแลรักษาฟัน ตลอดจนจัดฟันมีตั้งแต่จัดฟันโลหะธรรมดา จัดฟันแบบดามอน จัดฟันแบบใสหรือไม่ติดเครื่องมือ ที่แบ่งย่อยเป็นการจัดฟันใสด้วยเครื่องมือถอดได้ หรือจัดฟันใส (Clear Aligner) และการจัดฟันใสอินวิสไลน์ด้วยเครื่องมือถอดได้ ราคาค่าใช้จ่ายสำหรับจัดฟันเริ่มต้น 7,999 บาท มีสาขา 3 สาขา 

ข้อดี

 • มี 3 สาขา
 • สามารถปรึกษาหมอออนไลน์ได้ผ่าน VDO Call
 • มีโปรโมชั่นแบ่งจ่ายสำหรับการจัดฟัน

ข้อเสีย

 • ไม่มีสาขาในต่างจังหวัด

5. Care dental clinic

Care dental clinic

มีการจัดฟันแบบใดบ้าง

จัดฟันใส Invisalign จัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ จัดฟันดามอน และจัดฟันแบบโลหะ

ราคาเริ่มต้น

9,000 บาท

มีแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน

อาทิ Prosthodontics ทพ. สันติราช เกียรติเวชสุนทร ท.11826

สะอาด ปลอดภัย ได้มาตราฐาน

รับรองมาตรฐานได้จากการมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

สาขาทั้งหมด

1 สาขา

จองคิวหมอ

          จุดเด่นคือเป็นคลินิกทำฟันที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพ โดยที่มีทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งรับรองมาตรฐานได้จากการมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี อาทิ Prosthodontics ทพ. สันติราช เกียรติเวชสุนทร ท.11826 คุณหมอแดน ซึ่งทางคลินิกมีบริการทันตกรรมรักษาทั่วไปและมีการจัดฟันใส Invisalign จัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ จัดฟันดามอน และจัดฟันแบบโลหะ ราคาค่าใช้จ่ายสำหรับจัดฟันเริ่มต้น 9,000 บาท มีเพียงสาขาย่านบางรัก สีลม สาทร

ข้อดี

 • มีทีมทันตแพทย์เป็นตระกูลที่ยาวนานกว่า 4 รุ่น
 • มีรีวิวจากลูกค้าระบุว่าบรรยากาศคลินิกมีความ Homey ทำฟันแล้วได้ความรู้
 • มีที่ตั้งอยู่ในกลางกรุงเทพ

ข้อเสีย

 • ไม่มีการอัปเดตข้อมูลบน Fanpage Facebook

6. Smilesignature

Smilesignature

มีการจัดฟันแบบใดบ้าง

จัดฟันทั้งแบบโลหะ จัดฟันเซรามิก จัดฟันดามอน และจัดฟันใส Invisalign

ราคาเริ่มต้น

2,000 บาท

มีแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน

อาทิ ทันตแพทย์หญิง ปิยะธิดา จิตตานันท์

สะอาด ปลอดภัย ได้มาตราฐาน

ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ

สาขาทั้งหมด

8 สาขา

จองคิวหมอ

          จุดเด่นคือคลินิกแห่งนี้มีประสบการณ์มากกว่า 19 ปี โดยมีกานจัดเตรียมเทคโนโลยีทางทันตกรรม และเครื่อมือทันตกรรมที่ทันสมัย มีทีมทันตแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ โดยมีความชำนาญเฉพาะสาขา อาทิ ทันตแพทย์หญิง ปิยะธิดา จิตตานันท์ ทั้งนี้ก็เพื่อให้บริการได้อย่างครบวงจรในทางทันตกรรม รวมถึงการจัดฟันทั้งแบบโลหะ จัดฟันเซรามิก จัดฟันดามอน และจัดฟันใส Invisalign ราคาค่าใช้จ่ายสำหรับจัดฟันเริ่มต้นผ่อนชำระครั้งละ 2,000 บาท มีสาขา 8 สาขา

ข้อดี

 • มีสาขาให้เลือกใช้บริการถึง 8 สาขา
 • ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
 • ทีมงานได้รับการอบรมให้มีมาตรฐานการให้บริการ

7. I dentist clinic

I dentist clinic

มีการจัดฟันแบบใดบ้าง

จัดฟันแบบใส ด้วยเครืองสแกนฟัน iTero ระบบ Digital 3D

ราคาเริ่มต้น

38,000 บาท

มีแพทย์เฉพาะทางด้านการจัดฟัน

อาทิ  D.D.S. Wadakarn Chaiphinit (คุณหมอแอน)

สะอาด ปลอดภัย ได้มาตราฐาน

เครื่องสแกนฟัน iTero ระบบ Digital 3D ทำให้ได้มาตรฐานเห็นผลลัพธ์ที่แม่นยำ

สาขาทั้งหมด

3 สาขา

จองคิวหมอ

          จุดเด่นคือ เป็นคลินิกจัดฟันที่เปิดบริการทุกวัน โดยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญสูง อาทิ  D.D.S. Wadakarn Chaiphinit (คุณหมอแอน) ซึ่งทางคลินิกมีมาตรการป้องกันการกำจัดเชื้อโรค และให้บริการจัดฟันแบบใส ด้วยเครืองสแกนฟัน iTero ระบบ Digital 3D ทำให้ได้มาตรฐานเห็นผลลัพธ์ที่แม่นยำ ราคาค่าใช้จ่ายสำหรับจัดฟันเริ่มต้น 38,000 บาท มีสาขา 3 สาขา 

ข้อดี

 •   มีโปรโมชั่น
 •   รับสิทธิประกันสังคม ทำฟัน 900 บาท/ปีไม่ต้องสำรองจ่ายได้ที่นี่
 •   สถานที่สะอาด

ข้อเสีย

 • ไม่มีสาขาต่างจังหวัด

โดยแต่ละแบบก็อาจจะเกิดมาจากเรื่องของช่วงวัยร่วมด้วย สำหรับปัญหาเกี่ยวกับฟันที่ทันตแพทย์พบและแนะนำว่าควรที่จะจัดฟันคือปัญหาดังต่อไปนี้

 • ฟันยื่น สังเกตจะพบว่าฟันบนของตัวเองยื่นมาด้านหน้ามากเกินพอดี ซึ่งมักจะมีสาเหตุมาจากปัญหาการเรียงตัวของฟันและแนวกราม 
 • ฟันห่าง สังเกตจะพบว่าฟันจะมีช่องว่างระหว่างฟันที่เกิดจากการที่ฟันขึ้นมาไม่เต็มหรืออาจเกิดจากการที่ฟันหลุดออกไป 

 • ฟันซ้อน สังเกตจะพบว่าฟันที่ขึ้นมากมีมากจนเกิดการเกทับกัน 

 • ฟันคร่อม  สังเกตได้จากการที่เมื่อขบฟันบนกับฟันล่างจะไม่พอดีกัน โดยฟันจะอยู่ในรูปแบบไขว้สลับกันไปมา ไม่สม่ำเสมอ 

 •  

  ฟันสบเปิด
  สังเกตว่าเมื่อขบฟันลงแล้วมีช่องว่างระหว่างฟันบนและฟันล่างมากไปหรือไม่

 •  

   

  ฟันกัดเบี้ยว
  สังเกตได้จากจุดศูนย์กลางของฟันด้านบนจะไม่ตรงกับด้านล่าง 

โดยปัญหาฟันเหยินส่งผลทำให้สุขภาพช่องปากแย่ลง และหากยังรั้นไม่ไปทำการจัดฟันจะส่งผลกระทบที่ทำให้ใบหน้าผิดปกติจนเกิดปัญหาดังต่อไปนี้ 

 • มีปัญหาด้านการเคี้ยวอาหาร
 • พูดไม่ชัด
 • มีอาการปวดกราม
 • ฟันผุ
 • โรคเหงือก

สำหรับการทำงานของการจัดฟัน เป็นการเพิ่มแรงกดไปที่ฟันเพื่อกระตุ้นให้มันขับไปในทิศทางที่เหมาะสมภายในช่องปาก ซึ่งการจัดฟันมีทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่

 • การจัดฟันแบบโลหะ เป็นการจัดฟันชนิดโลหะทั่วไป ซึ่งอุปกรณ์ติดแน่นบนฟัน
 • การจัดฟันเซรามิก เป็นการจัดฟันที่ใช้วัสดุเซรามิกใส โดยจะมีทั้งแบบธรรม และแบบไม่ต้องใช้ยาง
 • การจัดฟันแบบดามอน
  เป็นการจัดฟันที่ถูกพัฒนาขึ้นทำให้ไม่ต้องใช้ยางในการจัดฟัน ตัว Bracket มีบานสไลด์เปิดปิดในการยึดลวดให้อู่ในร่องของเหล็กดัดฟัน ข้อดีคือไม่ต้องมาเปลี่ยนยางทุกเดือน ฟันเคลื่อนตัวได้ไว
 • การจัดฟันใส
  เป็นหนึ่งในรูปแบบการจัดฟันแบบใสที่กำลังได้รับความนิยม ข้อดีคือมองไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน สามารถถอดออกเมื่อต้องทานอาหารหรือทำความสะอาดฟัน
Related Suggest
รวมมาให้แล้วกับ 7 คลินิก แก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ที่ไหนดี ปี 2024!

รวมมาให้แล้วกับ 7 คลินิก แก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ที่ไหนดี ปี 2024!

กล้ามเนื้อหนังตาอ่อนแรงนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงาม แต่ยังกระทบกับชีวิตประจำวันอีกด้วย ใครเป็นแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ที่ไหนดี เรามีคำตอบ

Continue reading

แนะนำ 5 บัตรกดเงินสดเงินเดือน 12000 เอกสารน้อย อนุมัติง่าย ปี 2024

แนะนำ 5 บัตรกดเงินสดเงินเดือน 12,000 เอกสารน้อย อนุมัติง่าย ปี 2024

เงินเดือน 12,000 บาท ก็มีสิทธิ์สมัครบัตรกดเงินสดไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้! บทความนี้เราขอแนะนำ 5 บัตรกดเงินสดเงินเดือน 12000 สมัครง่าย เอกสารน้อย อนุมัติไว ปี 2024!

Continue reading

รวม 5 เครื่องไล่ยุงไฟฟ้า ยี่ห้อไหนดี สยบยุงหายเรียบ ปี 2024!

รวม 5 เครื่องไล่ยุงไฟฟ้า ยี่ห้อไหนดี สยบยุงหายเรียบ ปี 2024!

ยุงสัตว์ตัวเล็กกวนใจที่สร้างทั้งความรำคาญ และโรคร้าย มากำจัดด้วยเครื่องไล่ยุงไฟฟ้ากัน ยี่ห้อไหนดี ไล่ยุงได้จริงบ้าง มาดูกัน

Continue reading

Categories
Technology

อุปกรณ์ไอที, PC, โน๊ตบุ๊ค

Keyboard

คีย์บอร์ด

Smart Phone

โทรศัพท์มือถือ

Smart Home

บ้านอัจฉริยะ

Gadget

เก็ตเจ็ต

Wellness

สุขภาพ และความงาม

Clinic

คลีนิก

Hospital

โรงพยาบาล

Health

สุขภาพร่างกาย

Supplementary

อาหารเสริม

Medical Equipment

อาหาร และยา

Beauty

เครื่องสำอาง

Food

อาหาร

Convenience Food

อาหารสะดวกซื้อ

Fashion

เสื้อผ้า

Accessories

สร้อย, แหวน, กระเป๋า, อื่นๆ

Book

หนังสือ

Games

เกมส์

Home and Garden

บ้าน และสวน

Pet

สัตว์เลี้ยง

Insurance

ประกันภัย

Real Estate

บ้าน, คอนโด, ที่พักอาศัย

Kids

เด็ก

Vehicle

รถยนต์

Wristwatch

นาฬิกา

Furniture

เฟอร์นิเจอร์

DIY

ข้าวของเครื่องใช้,
สิ่งประดิษฐ์

Hotel

โรงแรมที่พัก

Travel

ท่องเที่ยว

Language Institute

สถาบันสอนภาษา

Dairy Product

ผลิตภัณฑ์นม

Houseware

เครื่องใช้ภายในบ้าน

Luandry

ซักรีด

Kitchenware

เครื่องใช้ในครัว

Personalcare

ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเอง

Program

โปรแกรม